سلب مسئولیت

اطلاعات در وب سایت های Icares با دقت فراوان مورد نیاز است. محتوا به طور مرتب بررسی و به روز می شود. با این وجود ممکن است محتوای این سایت قدیمی، ناقص و یا نادرست باشد. هیچ محتوایی از محتوای این وب سایت قابل استخراج نیست. Icares نمی توانیم در قبال عواقب ناشی از استفاده از برگزار می شود، آنچه در هر صورت، از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت. Icares.com حاوی لینک ها به وب سایت های شخص ثالث است. Icares مسئول محتوای وب سایت های شخص ثالث نیست. Icares مسئول محتوای یک لینک متصل به وب سایت های شخص ثالث نیست و مسئول محتوا و یا صحت از مواد در وب سایت های این اشخاص ثالث است. اگر شما تصمیم به بازدید از وب سایت های شخص ثالث مرتبط در هر لینک، شما این کار را در معرض خطر خود است. (علاقه مند) تست شده است در Icares.com آزمون های مختلف (علاقه) و نوشته های جستجو وجود دارد. Icares نمی تواند مسئول نتایج برگزار می شود، عواقب ناشی از استفاده، به هیچ وجه، این آزمون ها و نوشته های جستجو. منبع اطلاعات مربوط به Icares.com تحت شرایطی است که توسط اشخاص ثالث مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما اطلاعات را از وب سایت Icares.com ضرب کنید، باید Icares را به عنوان یک منبع ذکر کنید. داده های موجود ممکن است برای اهداف صرفا تجاری استفاده نشوند. اگر کاربر به سلب مسئولیت خلاف عمل می کند، Icares ممکن است استفاده توسط اشخاص ثالث به موجب سلب مسئولیت ممنوع کرده است. درباره سلب مسئولیت Icares حق تغییر این سلب مسئولیت را دارد. آخرین سلب مسئولیت همیشه می تواند در این وب سایت یافت شود سوالات و اظهارات اگر با اطلاعاتی که فکر میکنید اشتباه است روبرو شویم، لطفا با ما تماس بگیرید. Icares همیشه به سوالات و یا نظرات در مورد اشتباهات و یا پیشرفت باز است